Thứ tư, 25/11/2020 15:42 PM

MÁY KÉO NÉN VẠN NĂNG DÒNG ECONOMIC SERIES 3300

Máy kéo nén vạn năng dòng 3300 của Instron cung cấp sự đơn giản, hiệu quả và phù hợp, cần thiết cho việc kiểm soát chất lượng và thử nghiệm sản phẩm. Từ những tiện ích đó, những thử nghiệm QC được tiêu chuẩn hóa để kiểm tra cơ lý một cách tổng quát. Tìm hiểu thêm một số hệ thống thử nghiệm hoàn chỉnh có thể đáp ứng được mọi yêu cầu bạn cần trong quá trình kiểm tra.

Liên hệ: (024) 8587 8169

Máy kéo nén vạn năng dòng 3300 thường được dùng cho thử nghiệm sức bền, nén, uốn và những thử nghiệm vật liệu khác đồng thời cung cấp sự đơn giản và phù hợp cần cho việc kiểm soát chất lượng và thử nghiệm sản phẩm

Máy kéo nén vạn năng dòng 3300 của Instron cung cấp sự đơn giản, hiệu quả và phù hợp, cần thiết cho việc kiểm soát chất lượng và thử nghiệm sản phẩm. Từ những tiện ích đó, những thử nghiệm QC được tiêu chuẩn hóa để kiểm tra cơ lý một cách tổng quát. Tìm hiểu thêm một số hệ thống thử nghiệm hoàn chỉnh có thể đáp ứng được mọi yêu cầu bạn cần trong quá trình kiểm tra.

Dòng 3300 bao gồm các hệ thống kiểm tra vạn năng sau:

∗ Máy kéo nén vạn năng dạng 1 cột để bàn series 3340

 • Phạm vi lực: 100:1 (Sử dụng lực tải lên đến 1,0% công suất mà không mất đi độ chính xác)
 • Tốc độ thu thập dữ liệu 500Hz (sử dụng phần mềm BlueHill® 3); 100Hz (Bluehill & Bluehill Lite)
 • Kiểm soát phần mềm hoàn chỉnh
 • Nhận diện đầu dò tự động
 • Hàng ngàn thiết bị cầm tay và phụ kiện tùy chọn
 • Buồng nhiệt độ tùy chọn
 • Các model dòng 3340 gồm: 3342, 3343, 3344, 3345

 

∗ Máy kéo nén vạn năng dạng 2 cột để bàn 3360

 • Phù hợp với các yêu cầu kéo, nén, bóc, tách với lực từ 5 – 50kN
 • Tốc độ tối đa: 500-1000 mm/phút
 • Tốc độ tối thiểu: 0,005 – 0,01 mm/phút
 • Lực tải tối đa ở tốc độ tối đa: 5-25 kN
 • Tốc độ tối đa ở lực tải tối đa: 250 – 1000 mm/phút
 • Các model dòng 3360 gồm : 3365, 3366, 3367, 3369

 

 

∗ Máy kéo nén vạn năng dạng 2 cột để sàn 3380

 • Phù hợp với các ứng dụng nén với phép thử lên đến 100kN
 • Cung cấp sự đơn giản, độ tin cậy và khả năng chi trả cho phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng cao và thử nghiệm sản xuất.
 • Lực tải lên đến 100kN
 • Tốc độ tối đa: 500mm/phút
 • Tốc độ tối thiểu: 0,005mm/phút
 • Lực tải tối đa ở tốc độ tối đa: 50kN
 • Tốc độ tối đa ở lực tải tối đa: 250mm
Tags:

Sản phẩm liên quan