Thứ hai, 22/10/2018 07:50
HUỚNG DẪN SỬ DỤNG DÒNG CÂN CL SERIES 1. Các phím chức năng: - ON/ZERO OFF: Dùng để bật – tắt cân và trừ bì...
Kính thưa quý khách! Công ty TNHH Thiết bị TASHA cung cấp các dịch vụ sau: 1/ Thuê và cho thuê các thiết bị thí nghiệm...
fECON LÀ MỘT công ty lớn tại việt nam, chúng tôi có cơ hội hợp tác và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm tại nhà máy của họ, sau...