Chủ nhật, 19/05/2024 09:42 AM

OXY-TRAN® Model 2/12

Liên hệ: (024) 8587 8169

Quality Made Easier

Companies around the world depend on MOCON permeation data to make decisions critical to product development and product quality. Generally, a significant number of labor hours are spent setting up tests or waiting for results, often creating a bottleneck in the laboratory, holding up production, or delaying shipments.

The OX-TRAN 2/12 oxygen permeation instrument was designed specifically to produce results quickly and with minimal effort to increase your efficiency and streamline your operations. Your operators will now spend less time setting up and monitoring permeation tests, allowing them to achieve more in less time.

A new user interface and increased automation makes testing easier than ever before with less skill required, reducing the costs associated with training new employees or transitioning responsibilities within your company. Starting a new test may be as simple as a single press of a button.

Kiểm soát chất lượng dễ dàng hơn

Rất nhiều công ty trên khắp thế giới phụ thuộc vào dữ liệu thử thẩm thấu khí oxy, hơi nước, khí qua màng film của hãng MOCON Inc để đưa ra các quyết định quan trọng đối với phát triển sản phẩm cũng như kiểm soátchất lượng sản phẩm. Thiết bị đo thẩm thấu của Mocon Inc sẽ giảm được một lượng đáng kể giờ lao động được dành cho việc thiết lập các thử nghiệm hoặc chờ kết quả. Việc này sẽ giảm việc tạo ra một nút thắt cổ chai trong phòng thí nghiệm dẫn đến việc ra quyết định giữ sản xuất hoặc trì hoãn các lô hàng.
Thiết bị đo thẩm thấu khí oxy OX-TRAN 2/12 được thiết kế đặc biệt để tạo ra kết quả nhanh chóng. Các thử nghiệm thẩm thấu sẽ mất ít thời gian hơn để thiết lập và giám sát các thử nghiệm Cho phép tiết kiệm thời gian và mang lại hiệu quả kiểm soát tốt nhất
Thiết bị đo thẩm thấu khí oxy OX-TRAN 2/12 với giao diện người dùng mới và tự động hóa tăng giúp kiểm tra dễ dàng hơn bao giờ hết với ít kỹ năng hơn, giảm chi phí liên quan đến việc đào tạo nhân viên mới hoặc chuyển giao công việc trong công ty của bạn. Bắt đầu một thử nghiệm mới có thể đơn giản như một lần nhấn một nút.

Easier to Use

 • Fully automated testing
 • Simplified sample preparation
 • Touch screen interface

Increased Productivity

 • Save on labor hours with less in-test monitoring
 • Remote access and control
 • Automatic sequential testing

Data with Confidence

 • Improved repeatability between instruments and/or locations*
 • Automatic compensation to compare historical data*
 • Improved sensor and electronics*

 • Dễ sử dụng hơn
 • Kiểm tra hoàn toàn tự động
 • Chuẩn bị mẫu đơn giản
 • Giao diện màn hình cảm ứng
 • Tăng năng suất
 • Tiết kiệm giờ làm việc với ít giám sát trong kiểm tra hơn
 • Truy cập và điều khiển từ xa
 • Tự động kiểm tra tuần tự
 • Dữ liệu tin cậy 
 • Cải thiện độ lặp lại giữa các công cụ và / hoặc vị trí *
 • Tự động bù trừ để so sánh dữ liệu lịch sử *
 • Cải thiện cảm biến và điện tử *

Description: https://www.mocon.com/dynamic-media/assets/images/instruments/oxtran222.png?gravity=northwest&v=aside-photo&k=FNCk%2BGR3TP6n4J4M%2FGJCWA

 

Test Ranges

Resolution

Repeatability

 

cc/ (m2 • day)

cc/ (100 in² • day)

cc/ (pkg • day)

cc/ (m² • day)

cc/ (m‌² • day)

Model 2/12

Normal (50 cm²)

0.5 to 144,000

0.0323 to 9,300

0.0025 to 720

0.05

± 0.25

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Carrier Gas

Gas Composition

100% Nitrogen (< 100 ppm Oxygen)

 

Flow Rate, Nominal, Test Active, Maximum

600 cc/minute

 

Flow Rate, Nominal, Test Active, Minimum

60 cc/minute

 

Test Gas

Gas Composition

100% Oxygen (purity 99.9%)

 

Flow Rate, Nominal, Test Active

40 cc/minute

 

GAS SUPPLY REQUIREMENTS

 

Humidity Control, Film Cell, Carrier Gas

0% to 90% RH ± 3 RH

Humidity Control, Film Cell, Test Gas

0% to 90% RH ± 3 RH

RH Film Cell-to-Cell Uniformity

± 3 RH

OPERATIONAL CAPABILITIES

 

Temperature Range

5 °C to 50 °C ± 0.5 °C

Humidity Control

None

ENVIRONMENTAL CHAMBER SPECIFICATIONS

Compliance: CE/CSA/UL

 

Sản phẩm liên quan