Thứ năm, 15/04/2021 12:28 AM

OXY - TRAN OpTech®-O2 Model P

Liên hệ: (024) 8587 8169

The OpTech®-O2 Model P replaces the OpTech®-O2 Platinum. It measures oxygen permeation, headspace, dissolved oxygen and package leak. It is the ideal multi-application oxygen analyzer for food, beverage, pharmaceutical and medical applications where measuring oxygen and understanding its effect on product shelf life is critical. In addition, the Model P offers the new Pressure Needle which enables the the instrument to automatically compensate for internal package pressure.

Internal package pressure directly impacts the accuracy of the oxygen reading with optical fluorescence instruments. For example, if the internal package pressure is half the ambient pressure and is not compensated for by the instrument, the oxygen percentage will falsely read half the actual percentage in the package. Conversely, if the internal package pressure is twice the ambient pressure, the oxygen percentage will falsely read two times higher than the actual percentage. Incorrect oxygen readings directly impact the projected shelf life requirements. 

In all other aspects the Model P is identical with the Platinum version. Internal package pressure has always been able to be entered manually and is available on the Model P

OpTech®-O2 Model được nâng cấp và thay thế cho OpTech®-O2 Platinum. Thiết bị đo thẩm thấu khí oxy, headspace, khí rò rỉ và oxy hòa tan. Đây là thiết bị phân tích oxy đa ứng dụng phù hợp cho các ngành: Thực phẩm, dược phẩm, y tế, đồ uống….Các sản phẩm này có mối liên quan chặt chẽ đến sự rò rỉ của khí oxy và gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Một yếu tố khác cũng gây ảnh hưởng không kém đến chất lượng sản phẩm là áp suất gói bên trong. OpTech®-O2 Model Model P đã giải quyết tận gốc vấn đề này bằng cách cung cấp bù áp suất cho gói bên trong. 

Những đặc trưng cơ bản của OX - TRAN OpTech®-O2 Model P:

 • Ergonomic
 • No bulky fiber optic cables (Không có sợi cáp quang cồng kềnh)
 • Automatic internal package pressure compensation* (Tự động bù áp suất trong)
 • Lightweight and portable(Nhẹ và cơ động giúp dễ dàng thực hiện phép đo)
 • Reusable, easy to place sensors – no glues needed (Có thể tái sử dụng, không cần keo)
 • Non-consuming sensor - designed for limited headspace (Cảm biến bền lâu, thiết kế nhỏ gọn phù hợp với nhiều điều kiện)
 • Visible, non-UV light source for simple, targeted reading (Nguồn sáng giúp dễ đọc kết quả, không phải là tia cực tím)
 • ImPULSE® sensor for opaque packaging materials (Sensor ImPULSE cho vật liệu đóng gói đục)
 • Packaging oriented software
 • No gas calibration needed for the reader
 • Accurate readings through colored packaging material
 • One calibration for all adhesive sensors
 • Non-consuming sensors make it ideal for long-term O₂ studies

* When using the Pressure Needle

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Detector and Base (Đầu dò và thân máy)

 • Warm-up time: 20 minutes (Thời gian khởi động 20 phút)
 • Detector dimensions: Width: 1.3 in 3.30 cm Height: 1.9 in 4.83 cm(Kích thước đầu dò)
 • Depth: 9 in 22.86 cm (with needle), 6 in 15.24 cm (without needle)_Chiều sâu thử
 • Base Dimensions: Width: 4.8 in 12.19 cm Height: 2.7 in 6.8 cm (Kích thước máy)
 • Depth: 10 in 25.40 cm
 • Measurement method: Epifluorence Confocal (Phương pháp đo)
 • Power: Standard Power USB Port (2.5 watt)
 • Operating temperature: 10 – 35C (Nhiệt độ hoạt động)
 • Operating humidity: 0 – 100% non-condensing (Độ ẩm hoạt động)
 • Compliance: CE/CSA/UL
 • PDF report options: Through program from computer (Xuất báo cáo)

Sensors (Adhesive and ImPULSE®) - Cảm biến

 • Application: Ứng dụng
 • Adhesive: Sensor is inside package (Cảm biến trong bao gói giúp tăng tính chính xác)
 • ImPLUSE Sensor is external (Cảm biến đặt ngoài)
 • Repeatability Adhesive (Certified): ±0.015% (150 ppm) O₂ or 3% of reading, whichever is greater
 • Repeatability ImPULSE (Certified): ±0.05% (500 ppm) O₂ or 3% of reading, whichever is greater
 • Range Adhesive:
  • 0.001% (10 ppm) to 25% O₂ Permeation Mode
  • 0.015% (150 ppm) to 25% Headspace Mode
 • Range ImPULSE: Range ImPULSE 0.05% O₂ (500 ppm) to 25% O₂
 • Dissolved Oxygen Range: 0.006mg/L to 10.5mg/L
 • Warm up time: None
 • Adhesion: Sensors come ready to apply
 • Operating temperature: 5 – 40C
 • Operating humidity: 0 – 100% Sensors are designed to be immersed

Sharp & Safety Needle Sensors

 • Application: Sensor in needle must be 100% in volume
 • Pressure Compensation:  Automatic Barometric Compensation                
 • Resolution: 0.001% (10 ppm)
 • Repeatability:  ± 0.015% (150 ppm) O2 or 2% of Reading, whichever is greater
 • Range:  0.050% (500 ppm) to 25% O2
 • Warm up time: None  
 • Operating temperature:  5 – 40 ˚C
 • Operating humidity: 0-100% non-condensing. Needle must not get wet

Pressure Compensation Needle Sensors

 • Application: Sensor in needle must be 100% in volume
 • Resolution: 0.001% (10 ppm)
 • Repeatability:
  Package Pressure Range
  • 0 to 150 mmHg               ± 0.100% (1000 ppm) O2 or 5% of Reading, whichever is greater
  • 150 to 1,000 mmHg         ± 0.015% (150 ppm) O2 or 2% of Reading, whichever is greater
 • Range: 0.050% (500 ppm) to 25%             
 • Warm up time: None
 • Operating temperature:  5 – 40 ˚C          

Computer Tablet and Case

 • Dimensions: (w x d x h) 5.9 x 9.21 x 0.61 in (15 x 23.4 x 1.5 cm)
 • Weight: Starting at 1.5 lb (0.69 kg)
 • Operating system: Windows® Professional 32
 • Ports: 1 USB 2.0
 • Carrying Bag: 9 x 2.5 x 12 in (22.86 x 6.35 x 30.48 cm )

CalCard®

 • Accuracy: ±2% or ±150 ppm, whichever is greater

CalVial®

 • Accuracy: ±150 ppm

Sản phẩm liên quan