Thứ hai, 22/10/2018 07:49

OX-TRAN® Model 2/61

Liên hệ: (024) 8587 8169

Thiết bị thử thẩm thấu oxi model 2/61 phù hợp với ứng dụng thử nghiệm oxi có độ thẩm thấu cao và sản phẩm hoàn thiện với 6 cells đồng thời giúp việc thử nghiệm dễ dàng

Thiết bị phù hợp với ứng dụng sản xuất và Phòng QA/QC

 

Những đặc trưng cơ bản:

 • Complies with ASTM D-3985, F-1927 and F-1307. DIN 53380 films. JIS K-7126 flims. ISO CD 15105-2
 • Test flat films or finished packages(Test film dày và sản phẩm bao bì hoàn thiện)
 • Test up to six samples simultaneously(Thử nghiệm tới 6 mấu đồng thời độc lập)
 • Quick Start functionality(Chức năng thử nghiệm nhanh)
 • Package testing in accordance with ASTM F-1307(thử nghiệm bao bì theo tiêu chuẩn)
 • Windows® based software interface(Giao diện trên nền Window)
 • Maximum throughput with six separate cells(Thông lượng với 6 ô riêng biệt)
 • Easy export of test results(Dễ dàng xuất kết quả)
 • Remote diagnostics(Điều khiển và chẩn đoán từ xa)
 • Easy sample placement(Dễ dàng thay mẫu)
 • Expandable up to 60 test cells(Có thể nâng cấp tới 60 cell)

Additionally, adding MOCON’s RACK-6™ allows unlimited faster throughput for rigid packages with the OX-TRAN 2/61 system.(Với MOCON’s RACK-6™  giúp đo thông lượng nhanh vơi bao bì cứng )

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 • OTR Test Range:
  • One Cell: 0.5 – 1000 cc/(m2 · day) (0.03 – 65.0 cc/(100 in2 · day))
  • All Cells Combined: 0.1 – 200 cc/(m2 · day) (0.006 – 13.0 cc/(100 in2 · day))
 • Test Temperature Range: 20C – 65C (68F – 149F)
 • Controlled RH Testing:
  • Films: 35 – 90%, 100% RH (Oxygen Side Only)
  • Packages: Ambient or Controlled RH (environmental chamber not included)
 • Test Sample Area: 10 cm2 – 60 cm2
 • Test Cells per Module: 6 test cells
 • Expandability: Ten modules (60 test cells)
 • Package Adapter Head (optional)
 • Automatic Digital Barometric Pressure Compensator (optional)
 • Operating System: Windows® XP or Windows 7

Sản phẩm liên quan