Chủ nhật, 07/06/2020 09:59 AM

KỸ SƯ TASHA ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO HÀNG NĂM CỦA HÃNG AMETEK MOCON

Các kỹ sư của TASHA Co.,LTD đã hoàn thành kỳ đào tạo và kiểm tra thực hành nghiêm ngặt được tổ chức bởi hãng Ametek Mocon tại Mocon Asia (Shanghai) và đã được cấp chứng chỉ. Đây là điều kiện bắt buộc để một kỹ sư có thể thực hiện việc lắp đặt, vận hành, dịch vụ hiệu chuẩn cũng như sửa chữa các thiết bị của hãng tại khách hàng. Hãy liên hệ chúng tôi để được phục vụ tốt nhất!